Sluiten

ND.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nederlands Dagblad

Stilgezet: Lucas 8:48: Voldoende

De vrouw kwam trillend naar voren (…) en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Het had dus niet gemogen. Dat is het enige wat die vrouw beseft, nu ze daar openlijk te kijk staat en bevend haar verhaal doet. Ze voelt de afwerende blikken: een onreine die zich expres tussen de menigte heeft gewaagd, die ...

  • 12-11-2012 - 9.25
  • 12-11-2012 - 9.25