Sluiten

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Voor meer informatie, klik hier. [sluiten]

Nederlands Dagblad

Middagdienst GKV Amsterdam ZW vervalt

AMSTERDAM - De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Amsterdam Zuid-West stopt met de middagkerkdienst. In plaats daarvan komt een vesper om 21.00 uur of een ,,toerustingsbijeenkomst''. Ds. Wim van der Schee wil het besluit niet verder toelichten.

Het afschaffen van de middagdienst moet nog in de classis worden besproken. Dat overleg stond gepland voor deze maand, maar is door persoonlijke omstandigheden doorgeschoven. De gemeente wilde echter niet op de bespreking wachten.

Volgens de kerkorde van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) moet een gemeente twee diensten per zondag organiseren. In een eerdere mededeling in het plaatselijke kerkblad d'Mater Salem stond dat de middagdienst kampte met een gebrek aan een ,,aansprekend karakter'' en ,,uitgesproken lage'' bezoekersaantallen. Daarnaast sloot de dienst niet meer goed aan bij de visie van de kerk.

  • 07-09-2009 - 19.04
  • 22-09-2011 - 13.32

waardeer:

  • Waardeer dit artikel met 1 ster
  • Waardeer dit artikel met 2 sterren
  • Waardeer dit artikel met 3 sterren
  • Waardeer dit artikel met 4 sterren
  • Waardeer dit artikel met 5 sterren


Indien u geregistreerd bent, kunt u hieronder reageren op het artikel. Hiertoe dient u in te loggen.

Reacties (12)

Albert_Frericks (12 september 2009 0:38 uur)

@ vrijgje

Ik bedoelde met mijn opmerking:
Hoe vrijgemaakt bent u en hoe vrij voelt u zich?
Of is deze vraag te intiem voor iemand met een nickname?Albert_Frericks (09 september 2009 18:18 uur)

@ vrijgje

ik vind dat "vrijgemaakt" het tegenovergestelde is van wat het zou moeten zijn.vrijgje (09 september 2009 8:37 uur)

@ Albert Frericks

"Waar twee of meer vergaderd zijn in mijn naam....." Ja dus! Dan blijven we nog steeds een gebouw open stellen!Albert_Frericks (09 september 2009 0:04 uur)

Beetje vreemd, vind ik. We (mensen) maken een Kerkorde. We zeggen dat dat gelijk staat met God's Woord, want dat was de grondgedachte. Als mensen doen wat er in de Kerkorde staat (twee kerkdiensten op zondag bijwonen) dan is dat God's werk en als je vindt dat je er niet vindt wat je zoekt dan is dat niet God's werk. Wie bepaalt hier op deze aarde wat God's werk is en wat niet God's werk is. Heeft (volgens de opstellers van de Kerkorde) God ook bepaald dat er alleen Psalmen mogen worden gezongen? Als we denken of geloven dat God alleen datgene goed vindt wat er 150 jaar geleden vastgesteld is dan doen wij Hem wel verschrikkelijk tekort door te denken dat God onze huidige tijd niet zou hebben voorzien. En als we dan zeggen dat Hij dat wel heeft voorzien wie vertelt mij dan wat Hij zou willen met een tweede dienst als er bijna geen hond meer op afkomt omdat er geen aansprekende verkondiging wordt gehoord. Blijven we dan nog steeds doorgaan met een gebouw open te stellen en een liturgie uit te voeren zonder dat er nog iemand zich werkelijk geroepen voelt om te komen?plderoos (08 september 2009 21:08 uur)

Volgens mij is het heel simpel: Als je graag naar een kerk gaat om daar Gods Woord te horen uit leggen is dat Gods werk, er wegblijven is dat nietFredje (08 september 2009 19:22 uur)

Kent iemand nog de uitdrukking: Welvaart maakt meer slachtoffers in de kerk dan oorlog?josephus (08 september 2009 11:56 uur)

Vrijgje:

Ik zag laatst een programma over de verkoop van kerkgebouwen in Weesp. Daar was ook een kerkenraad, maar die leek mij niet God zelf te zijn. Het was een schrijnend portret van karikaturale kerkraadleden die vooraf om wijsheid bidden, vervolgens voor dikke poen kiezen en/of diep onder de indruk zijn van de Ferrari van de betrokken vastgoedjongen.
Op zich is het niet verkeerd dat we in deze tijd niet zomaar meer alles van vroeger of een orde of raad accepteren. Iemand zei eens 'Too much freedom is poisonous', en het vergt inderdaad veel geestelijke volwassenheid en liefde
om je kerk anno 2009 in goede banen te leiden.Lewis (08 september 2009 10:31 uur)

Ik heb altijd begrepen dat de traditie van twee kerkdiensten hierop was gebaseerd, dat de ochtenddienst een algemene kerkdienst was waarin het Evangelie wordt verkondigd op zodanige wijze dat kerkleden en niet-kerkleden het kunnen begrijpen en dat de middagdienst bedoeld was als toerusting voor de kerkleden. Ik zie niet in waarom de Amsterdamse plannen daarmee in strijd zouden zijn - althans voor zover ik in het artikel kan lezen.vrijgje (08 september 2009 8:49 uur)

Helaas vind ik dit helemaal passen in de situatie waarin de vrijgemaakte kerk vandaag de dag is beland..Alles moet minder en vrijgegeven worden, niets hoeft meer, alles moet kunnen en vooral: alles wat we vroeger koesterden en liefhadden daar moeten we het liefst zo snel mogelijk vanaf!
Volg de kerkorde, die is niet zomaar geschreven maar opgemaakt vanuit de Bijbel, vanuit Gods Woord dus! Geheel terecht wijst Frédérique op ps. 122! Waar is toch de tijd dat de gemeente verscheen op het moment dat de kerkenraad (God zelf dus eigenlijk, want die heeft de kerkenraad toch samengesteld) deze bijeen riep?dinah (08 september 2009 0:17 uur)

Dan kent u echt uw Bijbel niet. Bovendien is God's Huis, de tempel in het jaar 70 A.D. verwoest.
Christenen zijn gewoon op zondag samen te komen, (Teksten bekend) maar het MOET van Niemand.
Mephiboseth was verlamd aan beide voeten en moest naar de tafel van Koning David gedragen worden.
Zo is het ook met ons, van onszelf kunnen we NIETS, we moeten naar de plaats getrokken, gesleept, gedragen worden....
Aan de andere kant is het te hopen dat (geestelijk gezien) Psalm 122 nog aanspreekt:

Ik was verheugd, toen men mij zeide:
Laten wij naar het huis des HEREN gaan.
2 Onze voeten staan
in uw poorten, o Jeruzalem.
3 Jeruzalem is gebouwd als een stad,
die wèl samengevoegd is;
4 waarheen de stammen opgaan,
de stammen des HEREN.
Een voorschrift voor Israël is het
de naam des HEREN te loven.
5 Want daar staan de zetels ten gerichte,
de zetels van het huis van David.
6 Bidt Jeruzalem vrede toe:Albert_Frericks (07 september 2009 23:32 uur)

Waar vinden we in de Bijbel dat we op zondag om half tien en om drie uur naar God's huis moeten komen? Ik heb er naar gezocht en niet gevonden. Wijs mij de weg. En waar staat dat we op zondag twee keer naar God's huis moeten komen? Ik heb er naar gezocht en niet gevonden. Wijs mij de weg.Fredje (07 september 2009 20:14 uur)

Sloot niet meer goed aan bij de visie van de kerk of van de kerkleden? Ik ben bang dat het leven van de grote stad (Amsterdam Big City) hier zijn tol eist. Leer van de PKN dat "uitnodigende" en "speciale" diensten niet brengen wat er van verwacht wordt. Een meer creatieve manier is bijv. om samen met broeders en zusters van andere kerkelijke gemeenten een dienst te organiseren. Het loslaten van de vaste tweede dienst op zondag is het begin van het einde. Wie wil daar de verantwoordelijkheid voor dragen?!