Sluiten

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Voor meer informatie, klik hier. [sluiten]

Nederlands Dagblad

Rondhangende jongeren tijdens het Xnoizz flevofestival. |foto Nederlands Dagblad/Jaco Klamer

Scherp Flevo-debat over evolutie

Dit artikel komt voor in dossier: Geloof en Wetenschap

BUSSLOO - Het was als een bokswedstrijd, het debat tussen theïstisch evolutionist prof. Cees Dekker en creationist Peter Scheele over schepping en evolutie op het Xnoizz Flevo Festival: strijdbaar en gevat, op het scherp van de snede. Buiten de festivaltent ging het debat nog even door.

Schepping of evolutie, een uitgekauwd onderwerp, zeg maar in de nazomer (en nadagen?) van het Darwinjaar? Niet op het Xnoizz Flevo Festival, waar zaterdag onder grote belangstelling twee uitgesproken denkers met elkaar in debat gingen. Nanobioloog prof. Cees Dekker kruiste de degens met publicist en ‘Jezus-fan’ Peter Scheele, het werd een wedstrijd tussen debaters die gevat en strijdbaar de ring ingingen: op het scherp van de snede bestreden ze elkaars visie en uitgangspunten.

Volgens Dekker is het vooral een debat over leesvaardigheid: hoe lees je de natuur, en hoe lees je de Bijbel. Die Bijbel, dat is theologie, dat is Gods manier om in contact te komen met de mens en het verlossingswerk van Christus bekend te maken. Precieze informatie over het onstaan van de kosmos, de aarde of het leven tref je daarin niet aan. Daartegenover leert een goede lezing van de natuur dat de kosmos zo’n 13,7 miljard jaar oud is, en de aarde ongeveer 4,5 miljard, aldus Dekker.

Literaire kenmerken

Scheele, die in 1997 met zijn boek Degeneratie. Het einde van de evolutietheorie al stelling nam, wijst Dekkers manier van denken af. Hij vindt dat de wetenschapper veel te ver meegaat in de evolutionistische interpretatie van uit onderzoek verkregen data. Het is interpretatie én het gaat niet of feiten, waarschuwt hij. En inderdaad, hij leest Genesis 1 anders dan Dekker: natuurlijk heeft het Bijbelse scheppingsverhaal literaire kenmerken, maar die zijn gebaseerd op historische gebeurtenissen. ,,Net zoals het Wilhelmus, een heel literair lied, maar op basis van historie.’’ Scheele gelooft dat de aarde zo’n zesduizend jaar oud is en in zes dagen van 24 uur door God is geschapen.

Dekker, die niet ontkent een ontwikkeling te hebben doorgemaakt, bestrijdt de suggestie van Scheele dat hij een ,,knieval’’ zou hebben gemaakt voor evolutionistische denkers, vaak ook nog atheïst. ,,We strijden samen tegen atheïsme’’, zegt hij met klem, zichzelf daarbij als een ‘zoeker naar waarheid’ presenterend. ,,Evolutie is geen atheïsme.’’

De discussie komt op het vierde gebod, opgetekend in het Bijbelboek Exodus, waar ook staat opgetekend dat God die geboden met zijn vinger in steen heeft gegrift, aldus Scheele. In dat gebod staat: ‘want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt…’ Scheele: ,,Waarom staat daar niet gewoon 4,5 miljard jaar, dat hadden we toch ook heel goed begrepen?’’ Dekker: ,,Dat verhaal is niet bedoeld om de schepping van de aarde te duiden.’’ Scheele: ,,Dat zeg jij.’’ Dekker: ,,God bedoelt daarmee dat Hij schepper is.’’ Scheele: ,,Dus in Exodus staat een leugen?’’ Dekker: ,,Vervelend dat je met dat woord komt, ik ontken niet dat God schepper is.’’

Lazarus

Waar stopt interpretatie van Bijbelteksten, als je Genesis 1 of zo’n passage in Exodus 20 niet als historisch beschouwt, wil gespreksleider Menno Helmus weten. Scheele: ,,Geloof je dat Lazarus uit het graf is opgestaan?’’ Dekker: ,,Ja, de aard van dat verhaal, waar getuigen bij waren, maakt dat ik dat geloof.’’ Scheele, roepend: ,,Maar dat is toch exact hetzelfde: Jezus spreekt, en Lazarus staat op.’’ Applaus, dan Dekker: ,,In de Bijbel staan verschillende verhalen en genres. Je kunt zo’n beschrijving in de evangeliën niet vergelijken met het Hooglied of Genesis 1.’’

Genesis 1 leert volgens Dekker dat God schepper is en een plan heeft met de mens, maar het geeft geen informatie over hoe de aarde precies is ontstaan. Eenmaal buiten, nadat slechts een handjevol bezoekers een vraag op beide debaters heeft kunnen afvuren, gaat het debat nog even verder. Hoewel. Dekker en Scheele staan op een afstandje met de ruggen naar elkaar. Rondom beiden heeft zich een kring geïnteresseerden gevormd. Het debat is geëvolueerd, of gedegenereerd, naar een gesprek voor eigen parochie.

Bezoekersaantallen

Waar de organisatie van het Xnoizz Flevo Festival voorgaande jaren luid de trom roerde als de tienduizendste bezoeker werd binnengehaald, bleef het afgelopen zaterdag stil. Vragen naar bezoekersaantallen werden in eerste instantie weggewuifd. De editie 2009 van het festival is een lakmoesproef voor de vernieuwde organisatiestructuur.

Vorig jaar was ‘Flevo’ min of meer ten dode opgeschreven na het faillissement van stichting The Crown en het bestaansrecht zou opnieuw in gevaar kunnen komen als succes in bezoekersaantallen uitblijft. Uiteindelijk bleef het bij de mededeling dat de bezoekersaantallen ‘ongeveer gelijk zijn aan die van vorig jaar’, toen ruim tienduizend muziekliefhebbers hun weg naar het evenement vonden. Vandaag komt stichting Xnoizz Flevo Festival met de definitieve cijfers.

Meer over Flevo:

Een fotoreportage bij dit artikel: Flevo: muziek, luieren en discussiëren

  • 22-08-2009 - 19.32
  • 05-06-2013 - 16.51

waardeer:

  • Waardeer dit artikel met 1 ster
  • Waardeer dit artikel met 2 sterren
  • Waardeer dit artikel met 3 sterren
  • Waardeer dit artikel met 4 sterren
  • Waardeer dit artikel met 5 sterren


Indien u geregistreerd bent, kunt u hieronder reageren op het artikel. Hiertoe dient u in te loggen.

Reacties (6)

MPenninga (24 augustus 2009 13:35 uur)

Om het over een andere boeg te gooien, waarom willen we zo dolgraag bewijzen dat de Bijbel de waarheid spreekt?

God heeft de wereld geschapen, zoals beschreven in Genesis. Hij heeft dit gedaan met een reden, namelijk tot Zijn eer. Vervolgens is de mens, door bemoeienis van de satan, in zonde gevallen, omdat ze niet genoeg vertrouwde op Zijn beloften.

Hoe kunnen wij het in onze hoogmoedige hoofden halen om wetenschappelijk te moeten bewijzen, wat God in zijn Woord aan ons verkondigd? Heeft de mens bewijs nodig om te geloven? Dan toch echt alleen maar om zijn eigen twijfel weg te nemen. Een twijfel die, hoe menselijk en begrijpelijk ook, volledig overbodig en ongegrond is wanneer met Gods Woord als enig ware aanneemt!

Hoe ik weet dat wij niet van de apen afstammen? Omdat ik het geloof! Hoe ik weet dat de aarde door God in 6 dagen is geschapen? Inderdaad, omdat ik het geloof! Zie hiervoor bijvoorbeeld de Heidelbergse Catechismus vr 21 (http://www.theologienet.nl/hc1.htm#21)

Ik geloof en daarom weet ik dat het waar is!dinah (24 augustus 2009 9:37 uur)

18 Want ik betuig aan een ieder, die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.
19 [22:19] Deut 4:2; 12:32. Spr 30:6.En indien iemand afdoet van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit [22:19] Openb 13:8; 17:8.het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.juri (23 augustus 2009 18:48 uur)

Ik sta meer achter het standpunt van Cees dekker. Ik neem de Bijbel niet zo zeer letterlijk. Ik vind de Bijbel juist zeer boeiend worden wanneer men het in overdrachtelijke zin en zinnebeeldend het Boek interpreteert. Het scheppingsverhaal is m.i. niet letterlijk bedoeld maar in de zin dat God in 6 dagen de wereld schiep. Maar dat het niet betekent dat het 6 dagen achter elkaar zijn en dagen van 24uur waren. Zo ook het verhaal van Adam en Eva is volgens mij overdrachtelijk en psychologisch te interpreteren. Namelijk dat Adam staat voor o.a. rationaliteit en Eva voor gevoel, verleiding etc. Allebei vertegenwoordigd in de mens. De sprekende slang is de innerlijke stem. Het geweten. Een interessant boek "psychologische kijk op de Bijbel", Actualiseren van bijbelse beeldspraak en symboliek, van de psycholoog Christa Meves vind ik zeer boeiend. (wel geschreven in de jaren 70). Of de boeken van Anselm Grün. Zo kan men de Bijbel in het leven gebruiken. Bijv. dat God het maar niets vind dat de mens zichzelf zo straft of depressief is. Want geniet van het leven zegt de Heer. Je kunt bijna zeggen dat het een zonde is als je zo laat afglijden in je narcisme en egocentriscme en depressief zijn. Niet dat het zonder evt hulp en praten er uit kunt komen. Maar dat men niet moet blijven steken maar deze woorden van troost en stimulans (staan in de Bijbel)ter harte neemt. Zo zouden de kerken op een psychologische overdrachtelijke manier moeten prediken. Vind ik. Het gebeurt, althans bij mij in de RK kerk steeds meer. Maar misschien heeft het te maken dat ik in de psychiatrie werkzaam ben. Maar ik vind zo de inspiratie en de spirualiteit uit genoemde schrijvers die zo de Bijbel hanteren.


Groet,
Jurijeroenlansink (23 augustus 2009 1:02 uur)

Het probleem, Frédérique, is dat de standpunten van Peter Scheele alleen maar op de bijbel zijn gebaseerd. Dat kun jij wel geweldig vinden maar zolang ze niet worden bevestigd door de natuurlijke werkelijkheid zoals we die tegenwoordig op allerlei manieren kunnen waarnemen, zijn ze op de lange termijn onhoudbaar.dinah (22 augustus 2009 22:20 uur)

PS. Als men meent te kunnen spreken van miljarden jaren dan betekent dat gewoon eeuwigheidsduur, onmetelijk, niet te tellen jaren, tijdloosheid verwoord in tijd door nietige schepseltjes.
Maar op een gegeven moment schiep de Heere God de hemel en de aarde, Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er; door HET WOORD (Christus) zijn de werelden geworden. Uit Hem en door Hem en tot Hem is alles geschapen.
Dit allemaal ten overvloede, men weeet het BEST.
dinah (22 augustus 2009 22:14 uur)

Wat ben ik blij dat Peter Scheele zo'n duidelijk Bijbels standpunt inneemt, geweldig!
En als dhr Dekker vindt dat.... citaat://,,Evolutie is geen atheïsme.’’.......
dan zeg ik daartegenover:
Evolutie is WEL atheïsme.
[[Gelukkig waren de theïsten er eerst anders konden er geen a-theïsten zijn.]]
En dat (die krankjoreme redeneringen over apen enzo) verkondigt men allemaal om in dit korte leventje bij de "geleerden" te mogen blijven behoren, anders ligt men eruit, weg carrière, weg eer, weg roem.... en straks? Als de Eeuwigheid aanbreekt??
The missing link is still missing.