Sluiten

ND.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nederlands Dagblad

VEENENDAAL - Wiskundedocent Ab van der Roest van het Ichthus College in Veenendaal organiseert vanavond het zesde symposium Wiskunde & geloof. Daarbij gaat het over de vraag of God te vinden is in de...

DEN HAAG - Scholen kunnen hun kwaliteit verbeteren door de beschikbare gegevens over vorderingen van hun leerlingen beter te gebruiken.

UTRECHT - Om de kwaliteit van een school te bepalen, gaan scholen en de samenleving meer kijken naar de leerwinst van kinderen, verwacht hoofdinspecteur Arnold Jonk. ‘Ik kan me niet voorstellen dat een s...

UTRECHT - Bij het bepalen van de kwaliteit van scholen zal in de toekomst meer gekeken worden naar ‘leerwinst’ en minder naar de score op de Citotoets in groep 8.

Het is de Week van passend onderwijs. Scholen, ouders, leeringen, docenten en jeugdzorg moeten zich samen voorbereiden op de nieuwe structuur voor onderwijs aan zorgleerlingen. Die gaan na de zomer naar ‘gewone’ scholen.

AMERSFOORT - Minister Jet Bussemaker kan geen duidelijkheid geven over de invoering van het sociaal leenstelsel, ook al dreigen de aanbieders van tussen- en basisjaren de dupe te worden.

UTRECHT - Jens wil naar de havo en Fons naar het gymnasium. Hun Cito-score was te laag. Door de NIO-toets te maken, hopen zij er alsnog heen te kunnen.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil dat leerlingen in het voortgezet onderwijs in een of meer vakken op een hoger niveau examen kunnen doen (ND 11 maart). Een prima plan. En laten vervolgopleidingen dan ook de vervolgstap zetten: flexibilisering van hun instroomeisen.

DEN HAAG - Schoolbesturen die door de minister op de vingers zijn getikt vanwege wanbestuur, moeten niet langer de mogelijkheid krijgen om een nieuwe school te stichten.

De pabo’s willen een toelatingstoets voor mbo’ers (ND 10 maart). Maar waarom moeten prestatienormen alles dicteren?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Volgende >