Sluiten

ND.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nederlands Dagblad

Bij ons vandaan gegaan, zo dood als wat.Alles hangt nu in de lucht. De wereld ligtonder de grond. De zoon van God is ingesliktals Jona in de vis. Hij stikt. De tijd is rond

Ik ben arm en zwak, Heer, denk aan mij. U bent mijn helper, mijn bevrijder, mijn God, wacht niet langer.

Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: ‘Groot is de HEER.’

Laat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan, met schande terugwijken wie mijn ongeluk zoeken, van schaamte verstommen wie de spot met mij drijven.

Laat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan, met schande terugwijken wie mijn ongeluk zoeken …

Wil uitkomst brengen, HEER, HEER, kom mij haastig te hulp.

… ook nu rampen mij omringen, talloos vele, nu mijn zonden mij achtervolgen en ik geen uitweg zie, nu ze talrijker zijn dan de haren op mijn hoofd en de moed mij is ontzonken.

Uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren, ook nu … mijn zonden talrijker zijn dan de haren op mijn hoofd en de moed mij is ontzonken.

Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Matteus 13 : 32b

Bij de gewelddadige dood van pater Frans van der Lugt in Homs, Syrië.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Volgende >